Konference Obchodně-ekonomická dimenze Východního partnerství

1. června 2018 pořádala Hospodářská komora ČR ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu konferenci na téma „Obchodně-ekonomická dimenze Východního partnerství“. Setkání se zúčastnila více než sedmdesátka tuzemských podnikatelů, kteří měli v rámci odpoledního programu možnost přímých B2B jednání se svými protějšky a potenciálními obchodní partnery zúčastněných států.

Konference se účastnili velvyslanci zainteresovaných zemí – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora byla na konferenci představena a prezentována jejím prezidentem Davidem Snášelem.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek