PŘEDSTAVENÍ KOMORY

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora přispívá k
rozvoji vzájemných hospodářských a obchodních styků
mezi Českou republikou, Evropskou unií a
Ázerbájdžánskou republikou.

PODPORA

Spolupracujeme s Velvyslanectvím Ázerbájdžánské republiky v Praze a máme podporu dalších významných státních institucí v rámci České i Ázerbájdžánské republiky.

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Vytváření prostoru pro rozvoj vzájemných hospodářských a obchodních styků mezi Českou republikou, Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou, poskytování služeb podnikům a podnikatelům.

NÁŠ CÍL

Podpora navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s ázerbájdžánskými, českými a evropskými orgány, sítí obchodních komor, asociacemi a podnikatelskými seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty. 

NAŠE AKTIVITY

Podílíme se na kulturních projektech a rozvoji v oblasti cestovního ruchu v rámci česko-evropskoázerbájdžánských vztahů. Cílem těchto aktivit je propojení regionů a podpora oboustranné spolupráce.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek