Ázerbájdžánský neropný sektor se dále rozvíjí

Přestože vedoucí úlohu v ekonomickém rozvoji Ázerbájdžánu hraje ropný průmysl, hlavním cílem dnešní hospodářské politiky země je omezení závislosti ekonomiky na ropě a rozvoj neropných odvětví. Za tímto účelem jsou v zemi již několik let úspěšně prováděny reformy.

Vláda se snaží co nejvíce povzbudit obchod a podpořit podnikatele vytvářením nezbytných podmínek pro rozvoj zdravého podnikatelského prostředí. Stát mimo jiné vrátí 3 až 6 procent celní hodnoty zboží vývozcům neropných produktů.

Propagace značky „Made in Azerbaijan”, která je iniciativou zaměřenou na vstup na nové trhy, se stala jednou z priorit zahraniční hospodářské politiky země. V závislosti na podpůrných mechanismech jsou náklady na propagaci plně nebo částečně pokryty ze státního rozpočtu.

Vývozní mise hrají důležitou roli při rozšiřování vývozu neropných produktů a při podpoře domácích výrobků. Během uplynulého roku uspořádal Ázerbájdžán řadu různých misí do Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Ruska, Číny, Maďarska, Kazachstánu, Německa, Kataru a dalších zemí.

Dnes země bezpečně vede v oblasti průmyslového rozvoje, přinejmenším mezi zeměmi jižního Kavkazu, a dynamika tohoto trendu dává naději, že v blízké budoucnosti se země zbaví závislosti na ropě a stane se vývozcem průmyslových a zemědělských produktů světového významu.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek