Ázerbájdžán výrazně zvyšuje vývoz zemědělských produktů

Ázerbájdžán výrazně zvýšil vývoz ovoce a zeleniny. V letech 2003-2017 činil reálný růst v produkci zemědělských produktů 166,4 %, v oblasti rostlinné výroby to bylo 156,7 % a v oblasti živočišné výroby 177,8 %. Podle údajů Světové banky byl v těchto letech reálný růst v oblasti zemědělství v Ázerbájdžánu nad průměrným světovým ukazatelem a také nad odpovídajícími ukazateli ostatních zemí v regionu.

Dynamický vývoj v oblasti zemědělství pokračoval i v letošním roce a za prvních devět měsíců se celkový objem zemědělských produktů oproti stejnému období loňského roku zvýšil o 4,3 procenta.

Jedním z hlavních cílů dnešního Ázerbájdžánu je odstranit závislost ekonomiky na ropě a zajistit expanzi hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Zemědělství je třetí nejvýznamnější sektor v ázerbajdžánské ekonomice po ropném a stavebním a má největší podíl na zaměstnanosti.

V současnosti Ázerbájdžán dokončuje rozvoj tří státních programů – Státní program intenzivního rozvoje chovu hospodářských zvířat a efektivního využívání pastvin, Státní program rozvoje pěstování obilovin a Státní program rozvoje pěstování osiva.

Úroveň potravinové soběstačnosti se v zemi výrazně zvýšila. Úroveň soběstačnosti u všech druhů zeleniny a ovoce přesahuje 100 procent, u masa a mléčných výrobků je to téměř 90 %.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek