Ázerbájdžán má jednu z nejvíce digitalizovaných ekonomik na světě

V posledních letech se tvorba elektronické správy považuje v rozvinutých zemích za jeden z faktorů přispívajících k dalšímu rozvoji demokracie. Je nezbytné uplatňovat jednotný přístup a standardy ve vytváření státních informačních zdrojů a systémů, jejich řízení a zajištění jejich vzájemné integrace, stejně tak jako urychlit přechod k digitální vládě, tzv. e-governmentu.

Vytvoření e-governmentu v Ázerbájdžánu je založeno na mezinárodní praxi a právní rámec pro jeho činnost byl stanoven vyhláškami. Následná práce přinesla velmi pozitivní vývoj – Ázerbájdžán vstoupil do top 20 zemí v zavedených informačních technologiích ve vládě.

Business Insider sestavil celosvětové pořadí zemí, které mohou v nadcházející budoucnosti plně přejít na digitální technologie. Pořadí zahrnuje 28 zemí. Ázerbájdžán se umístil na 19. místě. Podle publikace je hodnocení založeno na průzkumu globální konkurenceschopnosti zveřejněném Světovým ekonomickým fórem. Na prvním místě je Singapur, následuje Lucembursko a Spojené státy.

E-government prostřednictvím využití moderních informačních technologií vytváří podmínky pro poskytování informací a elektronických služeb vládními orgány všem občanům s bydlištěm na území Ázerbájdžánu, právnickým a fyzickým osobám, cizincům a osobám bez státní příslušnosti. Hlavním cílem je snížit „vzdálenost” mezi státními zaměstnanci a občany při poskytování sociálních služeb, a také tyto vztahy zjednodušit a zprůhlednit.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek