Turkmenistán s EU diskutuje o tranzitním koridoru vedoucím přes Ázerbájdžán do Evropy

Na ministerstvu zahraničních věcí Turkmenistánu proběhlo setkání se zvláštním zástupcem Evropské unie pro Střední Asii, Peterem Burianem.

Strany projednaly iniciativy Turkmenistánu a Rumunska ohledně výstavby trasy přepravního a tranzitního koridoru „Kaspické moře-Černé moře” skrz cestu „Turkmenistán-Ázerbájdžán-Gruzie-Rumunsko”.

Rumunsko v první polovině roku 2019 předsedá Radě Evropské unie.

Očekává se, že Constanta se stane místem překládky zboží přepravovaného z turkmenského přístavu Turkmenbashi do EU, jakož i z Kazachstánu a Uzbekistánu v rámci zajištění přístupu zboží z Turkmenistánu a dalších zemí střední Asie na evropské trhy.2

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek