Ázerbájdžán je na vrcholu Indexu Východního partnerství pro udržitelný rozvoj

Ázerbájdžán se umístil na prvním místě v Indexu Východního partnerství při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Index hodnotí politiky udržitelného rozvoje zemí Východního partnerství a rozsah, v jakém dosáhly cílů udržitelného rozvoje definovaných Organizací spojených národů.

Cíle udržitelného rozvoje jsou základem pro dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny. Existuje 17 cílů, které řeší globální výzvy, kterým svět čelí, včetně problémů souvisejících s chudobou, nerovností, klimatem, zhoršováním životního prostředí, prosperitou, mírem a spravedlností. Ukazatele, kterými se hodnocení provádí, jsou následující: politika udržitelného rozvoje, cíle udržitelného rozvoje, vzdělávací a kulturní politika.

Východní partnerství je iniciativa zaměřená na prohloubení a posílení vztahů EU se šesti zeměmi – Ázerbájdžánem, Gruzií, Arménií, Běloruskem, Moldavskem a Ukrajinou.

Ázerbájdžán je v současnosti součástí evropské politiky sousedství, Východního partnerství a Rady Evropy a je velkým příjemcem pomoci a investic do infrastruktury z EU.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

 

info@ea-coc.com

NAŠE ADRESA

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora z.s.
Jana Masaryka 252/6,
120 00 Praha 2
IČO: 059 05 052

OBCHODNÍ INFORMACE

zapsaná v rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
spisová značka L 68064,
právní forma spolek